Šolske glasbene urice

Glasbene urice za šolske otroke (6 – 7 let)

se odvija na OŠ Lavrica.

Tedenska učna ura traja 45 minut, v manjših skupinah od 7 do 12 otrok vsako sredo od 15:00 do 15:45 v OŠ Lavrica.

Otroke na uro pripeljejo starši, ravno tako jih po zaključku pouka prevzamejo.

Pričetek je 5.9.2023 in traja nekje do sredine meseca junija 2024. Skupaj je predvidenih do 29 srečanj in na koncu skupni zaključni nastop.

Mesečni prispevek: 45 € / mesec *

* ob vpisu se zaračuna šolnina v enkratnem znesku 30 €, mesečni prispevki so enakega zneska. V primeru predčasnega prenehanja se zaračuna izpisnina.

Program glasbenih uric s pristopom zgodnjega poučevanja glasbe po Willemsovih načelih bo vodila strokovno usposobljena in EW certificirana pedagoginja Marijana Korošec, po izobrazbi uni. dipl. muzikologinja.