UstvarjalniCe (6 – 8 let)

Glasbene UstvarjalniCe za šolske otroke (6 – 8 let)

se odvija na Lavrici v prostorih nove podružnične šole.

Tedenska učna ura traja 45 minut, v manjših skupinah od 7 do 12 otrok.

Pouk poteka enkrat tedensko v eni izmed učilnic poleg dodeljenega kabineta v 1. nadstropju PŠ Lavrica.

Prevzem otroka:
Otroka prevzamejo in dostavijo starši os. skladno z dogovorom.

Skupaj je predvidenih 29 srečanj in na koncu skupni zaključni nastop.

Mesečni prispevek: 43€ / mesec

Program glasbenih uric s pristopom zgodnjega poučevanja glasbe po Willemsovih načelih bo vodila strokovno usposobljena pedagoginja Marijana Korošec, po izobrazbi uni. dipl. muzikologinja.