UstvarjalniCe (6 – 7 let)

Glasbene urice – UstvarjalniCe
za šolske otroke (6 – 7 let)

se odvija na Lavrici v prostorih podružnične šole Lavrica.

Tedenska učna ura traja 45 minut, v manjših skupinah od 7 do 12 otrok.

Skupina 6-7 let: SRE 17:00 – 17:45

Pouk poteka enkrat tedensko v eni izmed učilnic poleg dodeljenega kabineta v 1. nadstropju PŠ Lavrica. Otroke pred pričetkom ure zaradi Covid19 ukrepov prevzeme pedagoginja pred levim vhodom v šolo.

Prevzem otroka:
Otroka dostavijo in po zaključku prevzamejo starši os. skladno z dogovorom.

Pričetek je 15.9.2021 in traja nekje do sredine meseca junija 2022. Skupaj je predvidenih 29 srečanj in na koncu skupni zaključni nastop.

Mesečni prispevek: 43 € / mesec *

* ob vpisu se zaračuna šolnina v enkratnem znesku 20 €

Program glasbenih uric s pristopom zgodnjega poučevanja glasbe po Willemsovih načelih bo vodila strokovno usposobljena pedagoginja Marijana Korošec, po izobrazbi uni. dipl. muzikologinja.