Zaključni letni nastop 2020/21

Torek, 22.6.2021

Spoštovane učenke in učenci, starši in vsi ostali navzoči! Letošnji zaključni nastop smo zaradi omejitev pripravili zunaj, na soncu! 🙂 Za nami je naporno šolsko leto, polno najrazličnejših izzivov in lahko rečem, da smo s pridnostjo, potrpežljivostjo in medsebojno strpnostjo uspešno prišli do zasluženega cilja letošnjega šolskega leta.   

Na naši šoli se trudimo, da ohranjamo visok nivo akademsko izobraženih učiteljev, ki lahko svoje izkušnje in ljubezen do glasbe prenašajo na učenke in učence. Zadeva vsekakor ni samoumevna in ni ustaljena praksa po drugih zasebnih glasbenih šolah. 

Še posebej smo ponosni in veseli, da se je v letošnjem šolskem letu opravljanja javno-veljavnega izpita, v eni od javnih glasbenih šol, udeležilo 21 učenk in učencev. Skupaj so uspešno opravili kar 37 letnih izpitov, od tega prav vsi glavni predmet – inštrument, z odlično oceno! 

Prizadevamo si, da bi naša glasbena šola postala javno priznana glasbena šola s priznanim javno-veljavnim glasbenim izobraževanjem. Smernicam smo sledili tudi v minulem šolskem letu in menim, da smo na odlični poti, da nam to v kratkem, kljub vsem minulim epidemiološkim izzivom, tudi uspe. 

Veseli in ponosni smo, da lahko veliko pokažemo in opazno hitro rastemo … tako po številu vpisanih otrok, kot tudi po potrjevanju kvalitete, nivoja izobraževanja in glasbenih tekmovanj. 

Ob tej priložnosti zahvala g. Brunšku in OŠ Škofljica za pomoč pri nudenju prostorov za izvajanje pouka in nastopov. 

Vsi učenci so po koncu nastopa prejeli Obvestilo o učnem uspehu in Priznanje za uspešno zaključeno šolsko leto 2020/21. 

Prvič v celotni zgodovini naše glasbene šole se je zgodilo, da se je nekdo od naših učencev udeležil kakšnega tekmovanja. Še bolj pa razveseljuje novica, da je bil naš učenec uspešen, in na mednarodnem tekmovanju Bolero Competition osvojil zlato plaketo. Patrik Vidovič, ki ga poučuje prof. Tilen Zakrajšek.

Glede na vroč poleti dan ohranjamo, sedaj že ustaljeno tradicijo … otroci so bili vabljeni ob koncu prireditve na sladoled. 🙂 

Želimo lepo sproščeno poletje, obenem pa povabilo k jesenskemu vpisu (v kolikor tega še niste storili) ter k čim večji udeležbi na naših prihodnih nastopih! 

Hvala za podporo, zaupanje!