UstvarjalniCe (4 – 6 let)

Glasbene UstvarjalniCe za predšolske otroke (4 – 6 let)

t.i. glasbena pripravljalnica se odvija predvidoma na Lavrici v prostorih PŠ Lavrica.

Tedenska učna ura traja 45 minut, v manjših skupinah od 7 do 12 otrok.

Pouk poteka enkrat tedensko v eni izmed učilnic poleg dodeljenega kabineta v 1. nadstropju PŠ Lavrica.

Prevzem otroka:
Otroka prevzamejo in dostavijo starši os. skladno z dogovorom.

Po programu obogatitvenih dejavnosti v vrtcu se vse dejavnosti pričnejo 1. 10. 2019 in trajajo nekje do sredine maja 2020 in se zaključijo s sklepnim nastopom. Seveda so možni vpisi tudi med letom.

Skupaj je predvidenih 25 srečanj in na koncu skupni zaključni nastop.

Mesečni prispevek: 38€ / mesec

Program glasbenih uric s pristopom zgodnjega poučevanja glasbe po Willemsovih načelih bo vodila strokovno usposobljena pedagoginja Marijana Korošec, po izobrazbi uni. dipl. muzikologinja.