Pogosta vprašanja in odgovori

Pogosta vprašanja (FAQ):

Kdaj je pričela z delovanjem Glasbeni šoli Lavrica?

S 1. oktobrom 2018 smo pričeli z delovanjem, registrirani smo bili 22. septembrom 2018 kot zasebni zavod.

Kje poteka pouk?

Pouk poteka skladno z dogovorom učitelja in prostorske razpoložljivosti (PŠ Lavrica, studio Artisan in studio Seljak) ali preko oddaljenega dostopa (Zoom, Skype, Viber …).

Kdo vse poučuje na Glasbeni šoli Lavrica?

Cilj je, da na vseh programih zagotovimo akademsko izobražene učitelje. Kjer to ni mogoče so učitelji študentje magisterskega študija na Akademiji za glasbo.

Ali je šolnina in vpisnina cenejša, če iz iste družine vpišemo dva ali več članov?

Ob vpisu drugega otroka vam pri šolnini drugega otroka priznamo 10 % popust. Popust na vpisnino drugega otroka pa je 50 %. To velja, ko je plačnik ista fizična oseba. Vsi primeri, kjer so vpisani trije člani družine ali več, se popusti obravnavajo individualno. Popusti se med sabo ne seštevajo.

Kako se vpišem v Glasbeno šolo Lavrica?

Vpišete se lahko preko vpisnega obrazca, ki ga dobite na tej spletni strani! Redni vpis v glasbeno šolo je možen pred pričetkom šolskega leta oz. do zapolnitve prostih mest tudi med šolskim letom. V primeru nezapolnjenih mest na posameznih programih je vpis možen tudi sredi leta.

Kako poteka individualno učenje na inštrumentih?

Odvisno od izbranega (ljubiteljskega ali klasičnega) programa, predznanja, starosti, zmogljivosti in želje se program prilagodi posamezniku. Lahko se vpiše učenca na ljubiteljski program (t.j. 1x tedensko 45 minut inštrumenta) ali klasični (t.j. 2x tedensko 30 minut inštrumenta). Oba programa imata opcijsko izbiro obiskovanja NOG (Nauk o glasbi) enkrat tedensko (pri klasičnem programu je obisk NOG obvezen).

Ali na koncu leta učenec dobi kakšno potrdilo?

Da. Na koncu šolskega leta vsak učenec dobi diplomo oz. priznanje. S šolskim letom 2020/21 se v GŠ Lavrica uvaja tudi ocenjevanje učencev.

Ali je Glasbena šola Lavrica javna glasbena šola?

Ne, Glasbena šola Lavrica je zasebna glasbena šola.

Ali lahko učenec konec leta opravlja javno veljaven izpit?

Če bi posameznik želel na koncu leta opravljati javno veljaven izpit iz inštrumenta se učni program prilagodi po smernicah in priporočilih, ki veljajo za dotični inštrument. Seveda je potrebno to uskladiti s pedagogom in GŠ Lavrica v začetku šolskega leta oz. najkasneje do novega leta v istem šolskem letu. Priporočljiva je izbira klasičnega programa, skladno z dogovorom učitelja pa je možno tudi z ljubiteljskim programom.

Kako je s poukom na daljavo (Zoom, Viber, Skype, etc.)?

Zaradi COVID 19 situacije se ob uveljavitvi ukrepov s strani MIZŠ poučevanje preseli “na daljavo” – na način, ki ga izbere pedagog (seveda v dogovoru z učencem/starši). Pouk na daljavo se šteje v enakovredno realizacijo pouka, tudi pedagoška ura mora trajati enako dolgo. Običajno pedagogi po lastni presoji naložijo učencu/-ki dodatno individualno delo. Sicer pa, v kolikor razmere dopuščajo, v naši GŠ stremimo k individualnemu poučevanju v živo.

Kje si lahko preberem vse splošne določbe?

Vsi splošni pogoji in določbe Glasbene šole Lavrica se nahajajo na tej povezavi.

Spoštovani! V kolikor imate še kakšno vprašanje, ga prosim zastavite na info@gs-lavrica.si.