KATJA KOZIN

prečna in blok flavta

flavta

Katja Kozin je začela z igranjem kljunaste flavte pri petih letih, nato pa je s sedmimi leti začela z igranjem prečne flavte.

Flavta jo je zaradi čistega in nežnega zvoka pa tudi zaradi lepega videz takoj prevzela. Šest let nižje glasbene šole je končala na Glasbeni šoli Rakovnik pri prof. Neži Prešeren. Nadaljevala je z izobraževanjem na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani pri prof. Alenki Vidic in prof. Ireni Rovtar, hkrati pa se je vzporedno izobraževala na Gimnaziji Vič. Zaradi želje po delu z otroki in deljenju znanja z njimi, se je vpisala na Pedagoško fakulteto v Ljubljani, smer razredni pouk. Trenutno zaključuje zadnji letnik magistrske stopnje.

V prostem času z veseljem poje pri slavilni glasbeni skupini Navdih in se udejstvuje kot animatorka v Salezijanskem mladinskem centru ter kot prijateljica skupine Vera in Luč (skupina za ljudi z motnjami v duševnem razvoju). Ob enem že štiri leta z veseljem in navdušenjem poučuje flavto in kljunasto flavto na sosednji Glasbeni šoli Rakovnik-ljubiteljski program, sedaj pa smo veseli, da je tudi del našeka profesorskega kolektiva.