Cenik

ŠOLNINA ZA ŠOLSKO LETO 2018 / 2019:

Cenik šolnine za tekoče šolsko leto. Vodstvo glasbene šole si pridržuje pravico do spremembe navedenih cen iz upravičenih razlogov.